โรคอีสุกอีใส เกิดจากเชื้อไวรัส วาริเซลลา ซอสเตอร์หรือฮิวแมนเฮอร์ปีสไวรัส ทัยป์ 3 เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด แต่เมื่อเป็นโรคอีสุกอีใสแล้วเชื้อจะไปฝังตัวอยู่ที่ใต้ปมประสาทอยู่บริเวณใต้ผิวหนังเพื่อรอเวลาที่ร่างกายอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันโรคต่ำก็จะทำให้เกิดผื่นอย่างเจ็บปวดและคันหรือเรียกว่า โรคงูสวัด

โดยมากแล้วโรคอีสุกอีใสพบมากในเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี หรือรองลงมาอายุ 1-4 ปี แต่ก็เป็นได้ทุกเพสทุกวัยเช่นกัน แต่ถ้าเป็นในช่วงวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะหายช้ากว่าวัยเด็ก เพราะกว่าที่ตุ่มอีสุกอีใสจะยุบตัวลงอีก โรคอีสุกอีใสมักระบาดในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน

การติดต่อของโรคอีสุกอีใส สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว สำหรับคนที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสจะได้รับเชื้ออย่างรวดเร็วถ้าหากอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันก็ยิ่งติดเชื้อกันง่ายและเป็นอีสุกอีใสพร้อมๆ กัน ระยะเวลาที่เชื้อติอต่อกันคือ ช่วง 2 วันก่อนขึ้นตุ่มไปจนถึงมีตุ่มขึ้นแล้ว 4-5 วัน หรือมีการไอจามหรือหายใจรดกัน หรือถูกระอองตุ่มน้ำอีสุกอีใส

ดังนั้นจึงควรป้องกันโรคอีสุกอีใสโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ติดเชื้อได้ง่ายจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน พ่อแม่จึงควรพาลุกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และเมื่อทราบว่ามีผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสควรอยู่ให้ห่างและป้องกันการติดเชื้อสู่ร่างกายได้ง่าย