สำหรับอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงในเด็กนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถรับรู้ถึงอาการหรือระดับความรุนแรงของเด็กได้ จะได้ดูแลและช่วยเหลือเด็กได้ทัน ก่อนที่เด็กจะสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากไปจนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงจะทำให้เด็กมีอาการอ่อนเพลีย ซึมเซา ชีพจรเบาเร็ว มีความดันเลือดต่ำ ซึ่งผู้ปกครองต้องประเมินถึงอาการขาดน้ำของเด็กได้แล้ว ซึ้งอาการขาดน้ำของเด็กแบ่งได้เป็น 3 ภาวะ คือ ภาวะขาดน้ำน้อย เป็นภาวะที่ยังไม่รุนแรงมาก คือ ร่างกายเสียน้ำไปประมาณ 3-5% เด็กจะยังมีลักษณะดูเป็นปกติ มีการกระหายน้ำเล็กน้อย ปัสสาวะเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มขาดน้ำ ควรดูแลรักษาเด็กเบื้องต้นโดยการให้กินน้ำ เกลือแร่ทางปากก่อน เพื่อป้องกันสภาวะการขาดน้ำและอิเล็กโทรไลต์มากจนทำให้เกิดอันตราย ภาวะขาดน้ำปานกลาง เป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำหรือสูญเสียน้ำไปประมาณ 6-9% เด็กจะเริ่มมีอาการกระสับกระส่าย หรือซมเซา ลักษณะกระหม่อมหน้าจะบุ๋มเล็กน้อยหรือตามีลักษณะบุ๋ม ปากมีลักษณะแห้งๆ มีน้ำตาน้อย หรือเวลาร้องไห้จะไม่ค่อยมีน้ำตา ชีพจรเต้นเร็ว ปัสสาวะน้อย หรือเด็กบางคนจะมีลักษณะการหายใจแบบหอบหืด ภาวะขาดน้ำรุนแรง คือเป็นภาวะที่อันตรายมากที่สุด เพราะร่างกายได้สูญเสียน้ำไปมากกว่า 10% เด็กจะมีอาการกระวนกระวายแต่ไม่มีแรง ซึมมาก อ่อนเพลียมากขึ้น เอาแต่นอน ลักษณะเยื้อบุช่องปากจะเหี่ยวแห้ง ตัวจะเย็น สีผิวของมือและเท้าจะผิดปกติ หรือมีสีซีด ลักษณะของกระหม่อมจะบุ๋มมากไม่มีการปัสสาวะมาหลายชั่วโมง อาจจะเกิดสภาวะช็อกตามมา ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน