เมื่อเราไปเดินป่า ไปเที่ยวตามธรรมชาติ นั่งเรือไปตามเกาะหรือที่ต่างๆ แล้วมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องติดป่า หรือติดเกาะ อาจจะเจอพายุหรือภัยทางธรรมชาติ ซึ่งถ้าหากเราไม่ลองพยายามทำอะไรหรือทำสัญญาณขอความช่วยเหลือ เราก็จะไม่อาจรอดชีวิตออกจากป่าหรือเกาะได้ ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีการทำสัญญาณขอความช่วยเหลือ

สัญญาณควัน

เป็นการทำสัญญาณขอความช่วยเหลือที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุด แต่ในบริเวณป่าอะเมซอนจะมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น จึงมีข้อจำกัดได้ว่าจะเห็นได้จากที่สูง เช่น เนินเขา ยอดเขา หรือบนอากาศเท่านั้น แต่ถ้าเป็นป่าหรือเกาะตามทะเลทั่วไป ก็อาจจะสามารถเห็นได้ง่ายและชัดเจนมากกว่า แต่หากไม่สามารถก่อไฟเพื่อที่จะทำให้เกิดควันได้จริงๆ ก็คงต้องลองหาวิธีการอื่นแทนได้สัญญาณเสียง

สัญญาณเสียง

บริเวณป่าดงดิบที่มีต้นไม้หนาแน่น หรือเกาะที่ติดอยู่ตามทะเลก็จะส่งเสียงได้ยากหน่อย เสียงจึงเป็นวิธีการขอสัญญาณความช่วยเหลือที่ดีที่สุดในระยะใกล้ ให้พยายามส่งเสียงดัง หรือเคาะสิ่งของที่ทำให้เกิดเสียงได้ เช่น เคาะถัง เคาะจาน ชาม เคาะไม้ที่มีเสียง หรือหาของอะไรก็ได้ที่เรามีติดตัว ถ้าไม่มีก็ในของในบริเวณนั้นแทน

สัญญาณธง

เป็นวิธีที่ง่ายมาก เพราะไม่ต้องใช้อะไรมากมาย แต่ควรจำไว้ว่าในป่าส่วนใหญ่เป็นสีอะไร ถ้าเป็นสีเขียวควรทำธงสีขาว สีแดง หรือสีเหลือง จึงจะทำให้เห็นเด่นชัด หากเราทำธงสีเขียวกลมกลืนไปกับป่า ก็จะไม่มีใครสังเกตุหรือมองเห็นได้ แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูแล้งที่ใบไม้ผลัดใบเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและน้ำตาล ให้ใช้ธงสีขาวและสีฟ้าจะดีที่สุด