การปลูกถ่ายหัวใจเป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนหัวใจ ซึ่งหัวใจที่เปลี่ยนนั้นต้องใช้หัวใจคนปกติ ที่แข็งแรง ปราศจากโรคต่างๆ ซึ่งอาจจะเสียชีวิตกะทันหันหรืออุบัติเหตุ นำมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ ซึ่งการปลูกถ่ายหัวใจนั้นก็ปลูกถ่ายในตำแหน่งเดิมของหัวใจซึ่งจะถูกผ่าออกไปแล้ว แต่ในปัจจุบันการปลูกถ่ายหัวใจก็เจอกับปัญหาการขาดแคลนหัวใจเพื่อการปลูกถ่ายหัวใจ เทคนิคการปลูกถ่ายหัวใจในปัจจุบันดีขึ้นเป็นอย่างมากถ้าเทียบกับสมัยก่อนถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจนั้นสามารถอยู่รอดได้ถึง 1 ปี ร้อยละ 70 อยู่รอดได้ถึง 5 ปี ร้อยละ 50 อยู่รอดถึง 10 ปี และร้อยละ 15 อยู่รอดได้ถึง 20 ปี ซึ่งผู้ป่วยที่ทำการปลูกถ่ายหัวใจแล้วนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างใกล้เคียงกับปกติมาก แต่ก็ยังมีร้อยละ 40 ที่สามารถกลับไปทำงานตามเดิมได้ สำหรับแพทย์ที่วินิจฉัยให้ทำการปลูกถ่ายหัวใจนั้นต้องทำการต่อคิวรอหัวใจใหม่ ที่ยังคงขาดแคลนในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องได้รับการดูแลจากจิตแพทย์เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมา คือ ปัญหาของสภาพจิตใจของผู้ป่วย และยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ทีมผ่าตัดการปลูกถ่ายหัวใจอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่สามารถจะกำหนดระยะเวลาที่แพทย์จะได้หัวใจดวงใหม่มาได้อย่างชัดเจนแน่นอน เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลว จำเป็นต้องทำการปลูกถ่ายหัวใจเพราะวิธีการรักษาโรคนี้ล้วนแต่ดื้อต่อการรักษานอกจากการปลูกถ่ายหัวใจ แต่การปลูกถ่ายหัวใจก็มีข้อห้าม ข้อปฏิบัติ หรือข้อยกเว้นอยู่มากมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในตัวผู้ป่วยเองและแพทย์ก็เป็นคนรับผิดชอบคนไข้อย่างรอบคอบ